enkaustika – značenje


enkaustika (grčki enkaustikē) – u likovnoj umetnosti: starogrčka tehnika slikanja u kojoj se razmrvljene boje mešaju sa zagrejanim voskom i u žitkom stanju nanose na zid ili drvenu ploču.