enklava – značenje

 

enklava (francuski enclave):
1) područje tuđe države uključeno u drugu državu;
2) nacionalna manjina koja živi na kompaktnom prostoru izvan matične države.