enklava – značenje

 

enklava (francuski enclave):

1) područje tuđe države uključeno u drugu državu;

2) nacionalna manjina koja živi na kompaktnom prostoru izvan matične države.