enologija – značenje


enologija (grčki oînos ’vino’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka o gajenju vinove loze, pravljenju i čuvanju vina, vinarstvo; poznavanje vina.