enologija – značenje

 

enologija (grčki oînos ’vino’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka o gajenju vinove loze, pravljenju i čuvanju vina, vinarstvo; poznavanje vina.

 

enolog – stručnjak za enologiju, poznavalac vina.

 

enološki, -a, -o – koji se odnosi na enologiju i enologe.