entuzijasta – značenje


entuzijast(a) (grčki enthousiastēs):
1) onaj koji se lako oduševljava, zanosi (nečim); čovek pun oduševljenja, poleta;
2) onaj koji je strasno predan nekom poslu, koji mu prilazi s posebnim žarom i voljom za rad.