enzim – značenje


enzim (nemački Enzym) – u hemiji: organsko jedinjenje, vrsta belančevine koja izaziva ili ubrzava hemijske procese u živim organizmima (varenje hrane, razlaganje hranljivih sastojaka u ćelijama i dr.), ferment.