epidemija – značenje

 

epidemija (grčki epidēmía):
1) u medicini: zarazna bolest koja se veoma brzo širi i zahvata veliki broj stanovnika u nekoj oblasti, rednja, pošast;
2) figurativno: brzo širenje neke pojave ili događaja.

 

epidemijski, -a, -o – koji se odnosi na epidemiju (npr. epidemijska bolest).