epiderm – značenje


epiderm = epiderma (grčki epíderma):
1) u anatomiji: spoljašnji, površinski sloj čovečje ili životinjske kože;
2) u botanici: gornji, periferni sloj ćelija kod biljaka.