epiderm – značenje

 

epiderm = epiderma (grčki epíderma):

1) u anatomiji: spoljašnji, površinski sloj čovečje ili životinjske kože;

2) u botanici: gornji, periferni sloj ćelija kod biljaka.