epigram – značenje


epigram (grčki epígramma):
1) istorijski: kod starih Grka i Rimljana, natpis na umetničkim delima, nadgrobnim spomenicima i sl., obično napisan u distisima;
2) u književnosti: kratka duhovita pesma, obično sa zajedljivim, satiričnim prizvukom.