epilepsija – značenje


epilepsija (grčki epilēpsía) – u medicini: oboljenje mozga koje se ispoljava povremenim napadima gubitka svesti s grčevima i trzajima čitavog tela, padavica.