epilog – značenje

 

epilog (grčki epílogos):

1) završni deo u književnom ili pozorišnom delu u kojem se iznosi opšte razmatranje ili se ukratko opisuju dalji događaji;

2) figurativno: krajnji, završni događaj, ishod u nizu zbivanja; završetak ili neposredna posledica nekog događaja ili neke radnje.