epilog – značenje


epilog (grčki epílogos):
1) u književnosti: završno poglavlje književnog dela (obično drame) u kojem se ukratko govori o onome što proističe iz prethodno izloženog, pogovor, završna reč;
2) krajnji, završni događaj u nizu zbivanja koji dolazi kao posledica, logički završetak prethodnih, svršetak, kraj, ishod.