epistola – značenje

 

epistola (latinski epistola):
1) pismena poruka, pismo, poslanica; česta književna forma u antičkoj i renesansnoj književnosti;
2) naziv za apostolske poslanice u Novom zavetu ili nekoj drugoj crkvenoj knjizi; kraći tekst, odlomak iz apostolskih poslanica;
3) crkveno: deo mise koji obuhvata čitanje apostolskih poslanica.

 

epistolaran, -rna, -rno (latinski epistolaris):
1) koji se odnosi na epistolu, koji ima oblik epistole; svojstven epistoli;
2) u književnosti: koji je pisan u vidu prepiske između dve ili više ličnosti (epistolarni roman – roman u pismima, žanr nastao u Engleskoj, omiljen naročito u XVIII veku).