eponim – značenje

 

eponim (grčki epōnymos):
1) istorijski: u antičkoj Grčkoj, naziv za osobu čijim se imenom označavala godina;
2) onaj koji daje ime nečemu, po kome je nešto imenovano.

 

eponimski, -a, -o – koji se odnosi na eponim (npr. eponimski heroj).