ergela – značenje


ergela (turski hergele):
1) prostor na kojem se uzgajaju rasni konji, prvenstveno rasplodna grla, farma konja;
2) čopor, krdo, mnoštvo konja;
3) figurativno: više skupocenih (obično trkačkih) automobila u vlasništvu jednog čoveka.