ergologija – značenje


ergologija (grčki érgon ’rad’ i -logía ’znanje, nauka’):
1) proučavanje ljudskog rada radi poboljšanja proizvodnje;
2) u antropologiji: grana etnologije koja proučava materijalne proizvode čoveka.