ergonomija – značenje


ergonomija (grčki érgon ’rad’ i nómos ’zakon’) – naučna disciplina koja proučava uslove za rad, nastojeći da uskladi proizvodnu sredinu i mašine s čovekovim psihičkim i fizičkim mogućnostima i obrnuto.