eristika – značenje


eristika (grčki eristikè (téchnē)) – veština prepiranja, polemisanja, raspravljanja.