eristika – značenje

 

eristika (grčki eristikè (téchnē), prema erízein – svađati se) – veština prepiranja, polemisanja, raspravljanja.