erodirati – značenje


erodirati (latinski erodere) – izaz(i)vati eroziju, sp(i)rati, razoriti, razarati, podloka(va)ti.