erudita – značenje


erudit(a) (latinski eruditus) – onaj koji ima erudiciju, široko obrazovan čovek, velik znalac, učenjak.