esej – značenje

 

esej (francuski essai, engleski essay) – kraća rasprava o nekom životnom, naučnom, književnom ili umetničkom pitanju, pisana jasnim i tečnim stilom, ali ozbiljno i studiozno.

 

esejistika – pisanje eseja kao književni rod.