esencijalan – značenje


esencijalan, -lna, -lno (latinski essentialis):
1) bitan, suštinski, osnovni, glavni;
2) bez kojeg se ne može, neophodan.