eskadra – značenje


eskadra (francuski escadre):
1) vojno: operativna pomorska jedinica sastavljena od ratnih brodova istog ili različitog tipa pod komandom admirala;
2) vojno: u nekim zemljama, operativna vazduhoplovna jedinica (lovaca, bombardera, izviđača i sl.) u rangu brigade.