eskadron – značenje


eskadron (francuski escadron) – vojno: osnovna taktička i formacijska jedinica konjice, ili oklopno-mehanizovanih snaga, koja odgovara četi u pešadiji.