eskalada – značenje


eskalada (francuski escalade):
1) vojno i istorijski: jurišne lestvice za penjanje na bedem pri napadu na tvrđavu;
2) vojno i istorijski: penjanje na bedem pomoću jurišnih lestvica.