estivacija – značenje


estivacija (latinski aestivus):
1) u zoologiji: slabljenje telesnih funkcija nekih životinja za vreme dugotrajne vrućine i suše;
2) u botanici: položaj latica u pupoljku pre rascvetavanja.