etalon – značenje


etalon (francuski étalon):
1) u tehnici: precizno napravljen uzorak mere koji služi za proveravanje istih takvih mera koje su u upotrebi, osnovna mera;
2) u finansijama: metal (obično zlato) koji služi kao podloga neke valute.