etalon – značenje

 

etalon (francuski étalon):

1) u tehnici: precizno napravljen uzorak mere koji služi za proveravanje istih takvih mera koje su u upotrebi, osnovna mera;

2) u finansijama: metal (obično zlato) koji služi kao podloga neke valute.