etalonirati – značenje


etalonirati (francuski étalonner) – žigosati meru i time je dovesti, dovoditi u sklad sa zakonskim odredbama, baždariti; sravniti, sravnjivati mere s etalonom.