etapa – značenje


etapa (francuski étape):
1) deo vremena u razvoju nečega, period, razdoblje, faza;
2) deo puta koji se pređe između dva odmora; mesto odmora, privremeno boravište;
3) u sportu: određeni deo staze u sportskim trkama.