etapa – značenje

 

etapa (francuski étape):

1) deo vremena u razvoju nečega, period, razdoblje, faza;

2) deo puta koji se pređe između dva odmora; mesto odmora, privremeno boravište;

3) u sportu: određeni deo staze u sportskim trkama.