etaž – značenje


etaž (francuski étage):
1) sprat, kat;
2) galerija sa šinama za vagonete;
3) u geologiji: sloj, formacija.