etika – značenje


etika (grčki ēthikós):
1) nauka o moralu; deo filozofije koji proučava i procenjuje moral pojedinca, nekog naroda ili društvene klase; filozofsko učenje o ljudskom ponašanju;
2) skup moralnih načela, pravila, navika nekog društva ili zajednice po kojima se ljudi vladaju.