etivaža – značenje


etivaža (francuski étuvage):
1) sušenje i sterilizovanje voća (obično šljiva, smokava i sl.) radi sprečavanja njihovog kvarenja;
2) prostorija za taj postupak, sušara, pušnica.