etnički – značenje


etnički, -a, -o (grčki ethnikós) – koji se odnosi na narod, narodnost, koji sadrži narodne odlike, narodnosni (npr. etnička struktura, etničko čišćenje).