etnologija – značenje

 

etnologija (grčki éthnos – narod i -logía – znanje, nauka) – nauka koja proučava postanak i razvitak naroda i njihovu celokupnu materijalnu i duhovnu kulturu, nauka o narodima.

 

etnološki – koji se odnosi na etnologiju i etnologe (npr. etnološka građa).