etnologija – značenje

 

etnologija (grčki éthnos – narod i -logía – znanje, nauka) – nauka koja izučava postanak i razvoj naroda i njihovu celokupnu materijalnu i duhovnu kulturu, nauka o narodima.

 

etnolog – onaj koji se bavi etnologijom, stručnjak za etnologiju.

 

etnološki, -a, -o – koji se odnosi na etnologiju i etnologe (npr. etnološka građa).