etologija – značenje


etologija (grčki êthos ’običaj’ i -logía ’znanje, nauka’):
1) nauka o običajima, ponašanju i navikama naroda;
2) grana biologije koja proučava uslove i način života životinja, ponašanje životinja u njihovoj sredini.