eufonija – značenje

 

eufonija (grčki euphōnía):
1) blagoglasnost, milozvučnost, skladnost zvukova, odnosno glasova u rečima;
2) u fonetici: potreba za lakšim izgovorom.

 

eufoničan, -čna, -čno:
1) koji je skladnih zvukova, koji prijatno zvuči, blagoglasan, milozvučan;
2) u fonetici: koji je usklađen s potrebama lakšeg izgovora.