eureka – značenje

 

eureka! (grčki héureka) – našao sam! (uzvik radosti pri nekom otkriću, rešenju i sl.).