eureka – značenje

 

eureka (grčki héureka) – „našao sam”, uzvik radosti pri nekom otkriću, rešenju i sl.