eureka – značenje


eureka uzvik (grčki héureka) – uzvik radosti pri nekom otkriću, rešenju i sl. (prema Arhimedovom uzviku „našao sam” kad je pronašao hidrostatički zakon).