eutanazija – značenje


eutanazija (grčki euthanasía):
1) laka i bezbolna smrt;
2) u medicini: namerno ubrzavanje smrti neizlečivih bolesnika radi prekraćivanja njihovih muka, ubistvo iz milosrđa.