evaluacija – značenje


evaluacija (francuski évaluation) – određivanje vrednosti nečega, ocena, ocenjivanje, procena, procenjivanje.