evaluacija – značenje

 

evaluacija (francuski évaluation od srednjovekovnog latinskog evaluatio) – određivanje vrednosti nečega, ocena, ocenjivanje, procena, procenjivanje.

 

evaluirati (francuski évaluer) – odrediti, određivati vrednost nečega, oceniti, ocenjivati, proceniti, procenjivati.