evaluirati – značenje

 

evaluirati (francuski évaluer) – odrediti, određivati vrednost nečega, oceniti, ocenjivati, proceniti, procenjivati.