evharistija – značenje


evharistija (grčki eucharistía):
1) u religiji: (u ranohrišćansko doba) molitva zahvalnica pre osvećivanja hleba i vina prilikom pričešćivanja;
2) u religiji: pričešće kao sveta tajna; pretvaranje hleba i vina u telo i krv Isusovu.