evharistija – značenje

 

evharistija (grčki eucharistía):

1) u religiji: (u ranohrišćansko doba) molitva zahvalnica pre osvećivanja hleba i vina prilikom pričešćivanja;

2) u religiji: pričešće kao sveta tajna; pretvaranje hleba i vina u telo i krv Isusovu.

 

evharistijski = evharistički – koji se odnosi na evharistiju, pričesni.

 

evharistika – učenje o evharistiji i o proslavi tajne večere.