evidencija – značenje


evidencija (latinski evidentia):
1) uvid u nešto, konstatovanje činjeničnog stanja; dokumentacija;
2) kontrolni popis, kontrola;
3) podaci na osnovu kojih se može izvući zaključak, dokazni materijal, dokazi.