evidencija – značenje

 

evidencija (latinski evidentia):

1) uvid u nešto, konstatovanje činjeničnog stanja; dokumentacija;

2) kontrolni popis, kontrola;

3) podaci na osnovu kojih se može izvući zaključak, dokazni materijal, dokazi.