evokacija – značenje

 

evokacija (latinski evocatio, prema evocare – dozvati):
1) izazivanje u svesti, sećanju slike nečega, oživljavanje uspomene na nekoga, na nešto; sećanje, prisećanje;
2) prizivanje duhova, spiritistički čin.