evropeizacija – značenje


evropeizacija (grčki Eurōpaîos, -izacija) – uvođenje, odnosno primanje evropeizma, evropskog obeležja, karaktera (u kulturi, jeziku i dr.), evropeiziranje.