ezoteričan – značenje

 

ezoteričan, -čna, -čno (grčki esōterikós) – koji je namenjen samo posvećenima, koji nije svakome pristupačan; skriven, tajan, nerazumljiv za laike.

 

ezoterik i ezoteričar – onaj koji je upućen u tajna učenja; onaj koji se bavi ezoteričnim pitanjima.