fabrikacija – značenje


fabrikacija (latinski fabricatio):
1) fabrička proizvodnja, proizvodnja robe u velikim količinama;
2) veštačka proizvodnja onoga što bi trebalo da bude prirodno (npr. rakije);
3) figurativno: izmišljanje, krivotvorenje (činjenica).