facijalni – značenje


facijalni, -a, -o (latinski facialis) – u anatomiji: koji se odnosi na lice, koji pripada licu.