fado – značenje

 

fado (portugalski fado) – u muzici: portugalska narodna pesma setnog sadržaja, obično uz pratnju dveju ili više gitara.