fakir – značenje


fakir (turski fakir):
1) indijski ili islamski asketa koji, usavršavajući određenu veštinu, predajući se određenom učenju, ovladava svojim telom i njegovim pokretima;
2) onaj koji izvodi razne veštine po vašarima i cirkusima.