faktorijel – značenje

 

faktorijel (francuski factoriel) – u matematici: proizvod svih uzastopnih prirodnih brojeva od 1 do n (npr. faktorijel broja 5 iznosi: 5! = 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120).