faktorijel – značenje

 

faktorijel (francuski factoriel) – u matematici: proizvod svih uzastopnih prirodnih brojeva od 1 do n (npr. faktorijel 6 iznosi: 6! = 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 720).