falset – značenje


falset (italijanski falsetto) – u muzici: visoki ton muškog glasa koji bojom i visinom oponaša ženski glas, a dobija se naročitom tehnikom pevanja pri čemu glas ide iznad prirodnog registra tonova za muški glas.