fanatik – značenje

 

fanatik (latinski fanaticus):
1) onaj koji je zanesen, zaluđen nekom idejom ili osobom;
2) onaj koji se izuzetno predano bavi nekim poslom.

 

fanatičan, -čna, -čno = fanatički, -a, -o – koji je obuzet fanatizmom, koji je zanesen, zaluđen nečim ili nekim; oduševljen, strastven; koji je nastao iz fanatizma.

 

fanatizam – zanesenost, zaluđenost nekom idejom ili osobom; zadrtost, zatucanost.